Edukacije

Edukacije, seminari i predavanja

Primjena PRGF Endoret tehnologije i BTI implantološkog sustava u svakodnevnoj praksi – Predavanja i radionice

Datum: 13.05.22. - 14.05.22.
Lokacija: Celje, Slovenija
Predavač: MSc Tomislav Flegar dr.med.dent Dr.Sven Bival spec.oralne kirurgije Dr.Jurica Šiljeg spec.oralne kirurgije Maja Barošević mag.med.techn. Mihael Skaza, dent.tehničar

Regenerativna medicina je postigla revoluciju u potrazi za novim načinima terapije. Zahvaljujući tome, danas je moguće koristiti izvore u vlastitom tijelu, a to je izvor na kojem se bazira PRGF Endoret tehnologija. Ova nam tehnika omogućava da faktore rasta izoliramo i upotrijebimo u idealnoj, klinički primjenjivoj koncentraciji. Cilj dvodnevne edukacije “Primjena PRGF Endoret tehnologije I BTI implantološkog sustava u svakodnevnoj praksi” je omogućiti stomatolozima, kroz predavanja i radionice, da nauče ispravno izvaditi pacijentu krv što je preduvjet za korištenje PRGF Endoret tehnologije. Upoznati ćemo polaznike s biološkim aspektima tehnologije, kao I kliničku primjenu iste u oralnoj kirurgiji, implantologiji, ali I u estetskoj medicini.

Radionice će omogućiti polazniku da vidi produkte PRGF tehnologije, kao i pripremu istih. Drugi dan edukacije orijentiran je ka smanjenju kirurške invazivnosti, ali i povećanju uspješnosti implantološke terapije kod resorbiranih čeljusti koristeći BTI alate – Unicca površina, Bioblock concept, te biološka preparacija kosti. Kroz brojne prikaze slučajeva, ali i učenja iz vlastitih pogrešaka, predavači će pojasniti minimalno invazivan pristup resorbiranoj čeljusti koristeći biomehaničke I biološke koncepte. S protetskog stajališta naglasak će biti na digitalnim rješenjima. Kroz radionicu, polaznici će pod stručnim vodstvom odraditi intraoralno skeniranje, plan terapije u BTI Scan softverskom alatu, te umetanje ekstra kratkog implantata u resorbirani model čeljusti, te pomoću posebnih tehnika atraumatski izvaditi implantat.

Letak

Image

Tvrtka:
Interdent d.o.o.
OIB: 05839326590

Adresa:
Vinogradski odvojak 2d
10431 Sv. Nedelja

Kontakt telefon:
Telefon: +385 1 58 013 02
Fax: +385 1 38 736 17

Kontakt E-mail:
interdent@interdent.hr
.

Ovaj sadržaj vidljiv je samo registriranim korisnicima. Molimo da se registrirate ili prijavite kako biste vidjeli sadržaj.