‹ Edukacije

Edukacije 2014

Praktični tečaj: ENDORET®(PRGF®) primjena u estetskoj medicini

Datum

11.12.2014

Predavač

dr. Nikola Milojević

Lokacija

Poliklinika Milojević, Gundulićeva 40, 10000 Zagreb Datum: 11. prosinac 2014.

Radni tečaj: razmišljajte drugačije.. ENDORET® (PRGF®) svakodnevni alat za svakog doktora dentalne medicine

Datum

14.11.2014 – 15.11.2014

Predavač

dr. Filipe Lopez, dr. Bernardo de Mira Correa

Lokacija

NOVA MED zdravstveni centar, Avenija Većeslava Holjevca 23, Zagreb

Radni tečaj: primjena ENDORET (PRGF) tehnologije i BTI implantološkog sistema

Datum

21.03.2014 – 22.03.2014

Predavač

dr.Filipe Lopez, dr.Bernardo de Mira Correa, dr.Tomislav Lauc, dr.Daria Vlašić Kajić

Lokacija

NOVA MED zdravstveni centar, Avenija Većeslava Holjevca 23, Zagreb