Radni tečaj: Minimalno invazivne kirurške tehnike u resorbiranim čeljustima koristeći BTI Extra Short implantate (5,5 i 6,5mm)

Opis

Vertikalna atrofija veliki je izazov za svakog doktora kirurga i implantologa. Kako uz pomoć minimalno invazivnih kiruških tehnika i sa zadržanom kiruškom prediktivnošću savladiti probleme s visinom kosti, te izbjeći ugrožene anatomske strulture kao što su mandibularni živac i Schneiderova membrana biti će prikazano na predavanjima.

Datum

11.06.2016

Predavač

dr. Ugo Gambardella i dr. Tomislav Flegar

Lokacija

Esplanade Zagreb Hotel, Mihanovićeva ulica, Zagreb, Croatia (mapa)