Radni tečaj: razmišljajte drugačije.. ENDORET® (PRGF®) svakodnevni alat za svakog doktora dentalne medicine

Opis

Regenerativna medicina je postigla revoluciju u potrazi za novim načinima terapije. Zahvaljujući tome, danas je moguće koristiti izvore u vlastitom tijelu, a to je princip na kojem se bazira tehnologija PRGF Endoret. Ova nam tehnika omogućava da faktore rasta izoliramo i upotrijebimo u idealnoj klinički primjenjivoj koncentraciji. Upotreba Endoret PRGF tehnologije značajno povećava stopu uspješnosti u različitim implantološkim i oralno kirurškim terapijama.

Program edukacije

14-11-2014

Datum

14.11.2014 – 15.11.2014

Predavač

dr. Filipe Lopez, dr. Bernardo de Mira Correa

Lokacija

NOVA MED zdravstveni centar, Avenija Većeslava Holjevca 23, Zagreb (mapa)