‹ Oralna kirurgija i implantologija

BTI implant sistem – UnicCa®

Osobine i svojstva BTI implantata

Tehničke specifikacije

Interna veza – four lobed konekcija

Interna veza sa četiri režnja nema rubove koji strše, što izbjegava točke zamora. Ova geometrija omogućava dobru distribuciju opterećenja (aksijalno, lateralno i torziono) i smanjuje rizik plastične deformacije u toku postavljanja i vađenja implantata. Ova vrsta veze također potpomaže postavljanje protetskih komponenata.
Još jedno važno svojstvo je da su dimenzije ovih veza uvijek iste, bez obzira na dimenziju platforme.

Standardni vrh BTI implantata

Standardni vrh je vrh sa izuzetnim advance/drive kapacitetom i malom apikalnom površinom koja sprečava komprimaciju na ovom nivou, pružajući kontrolu smjera insercije i postavljanje implantata u uzak alveolarni greben. Također, pruža veću površinu oseointegracije

Površina BTI implantata

Što je to UnicCa®?

UnicCa® je nova površina BTI implantata koja je bazirana na kemijskoj modifikaciji površine BTI Optima® s ionima kalcija!

Zapamtite!

Površina BTI implantata Optima® sastoji se od ukupno 3 različite skale hrapavosti, ovisno o dijelu implantata – vrat implantata, te vanjski i unutarnji dio navoja implantata. Tako se prilagođava različitim tkivima i biomehaničkim potrebama za postizanje bolje oseointegracije, te minimaliziranje rizika od periimplantitisa.

Modifikacija BTI implant površine s ionima kalcija omogućava:

  • Elektropozitivnu, čistu, aktivnu površinu koja zadržava superhidrofilna svojstva – ne radi se o CALCIUM TITANIDU koji je teško razbiti, već o COVALENT vezi! – omogućuje bržu interakciju faktora rasta s površinom implantata!
  • Prokoaugulantska površina. Rezultat: popunjava prazninu kod površine implantata – omogućuje instant stabilnost
  • Ljepljiva i trombocitima aktivirana površina. Rezultat: površina postaje odašiljač faktora rasta što reducira vrijeme regeneracije
  • Antibakterijska površina – smanjuje formaciju mikroba. Rezultat: značajna redukcija rizika od periimplantitisa. Dodatna upotreba PRGF® Endoreta® povećava i proširuje taj učinak
  • Osteogena površina: Inducira formiranje kosti. Rezultat: ubrzava i poboljšava oseointegraciju. U kombinaciji s upotrebom Endoreta® omogućuje da oseointegracija bude značajno veća već dva tjedna nakon implantacije.

Platforme, promjeri i duljine BTI implantata

INTERNA NARROW®

Platforma Ø3,5 mm
Doktor će izabrati Interna Narrow® implantate za donje incizive, gornje lateralne incizive i agenezu zuba. Također, implantati sa promjerom od 3.5 i 3.75 mm su indicirani za premolare kada je mjesto za protetski nadomjestak kompromitirano.

Ø3,3

Ovi implantati se mogu staviti kao samostalne jedinice na poziciju donjih inciziva i gornjih lateralnih inciziva.

Dimenzije Interna Narrow® 3,3ø
OZNAKA ø DUŽINA
IIPECA3365 3,3 6,5 mm
IIPECA3375 3,3 7,5 mm
IIPECA3385 3,3 8,5 mm
IIPECA3310 3,3 10 mm
IIPECA3311 3,3 11.5 mm
IIPECA3313 3,3 13 mm
IIPECA3315 3,3 15 mm

ø3,5

Ovi implantati su osobito korisni kao postekstrakcijski implantati i za povećanje primarne stabilnosti s istim indikacijama kao i oni sa 3,3 mm stavljeni u tip III ili IV gustoće kosti s istim protokolom bušenja. Idealni su za imedijatno opterećenje kod donjih inciziva, gornjih lateralnih inciziva i premolara.

Dimenzije Interna Narrow® 3,5ø
OZNAKA ø DUŽINA
IIPECA3555 3,5 5,5 mm
IIPECA3565 3,5 6,5 mm
IIPECA3575 3,5 7,5 mm
IIPECA3585 3,5 8,5 mm
IIPECA3510 3,5 10 mm
IIPECA3511 3,5 11.5 mm
IIPECA3513 3,5 13 mm
IIPECA3515 3,5 15 mm

INTERNA UNIVERSAL®

Platforma ø4,1 mm
Dentalni implantati sa univerzalnom platformom su indicirani u situacijama sa uskim grebenom, u anterio-superiornim i premolarnim područjima usta, da bi nadomjestili očnjake i premolare.

3,5ø

Ovaj implantat je indiciran u situacijama kod kojih prisutnost konkavnog grebena kompromitira upotrebu implantata većih dimenzija. Pruža bolji mehanički odgovor od ponude implantata u dimenziji 3.3 mm.

Dimenzije Interna Narrow® 3,5ø
OZNAKA ø DULJINA
IIPUCA3555 3,5 5,5 mm
IIPUCA3565 3,5 6,5 mm
IIPUCA3575 3,5 7,5 mm
IIPUCA3585 3,5 8,5 mm
IIPUCA3510 3,5 10 mm
IIPUCA3511 3,5 11.5 mm
IIPUCA3513 3,5 13 mm

3,75ø

Ovo je najčešće korišteni implantat u stupnjevima gustoće kosti I,II i III. Idealan za biomehanički zahtjevne situacije kao centralni i lateralni incizivi i premolari, ali sa značajnom horizontalnom resorpcijom koja ne dozvoljava postavljanje implantata većih dimenzija.

Dimenzije Interna Universal® 3,75ø
OZNAKA ø DULJINA
IIPUCA3755 3,75 5,5 mm
IIPUCA3765 3,75 6,5 mm
IIPUCA3775 3,75 7,5 mm
IIPUCA3785 3,75 8,5 mm
IIPUCA3710 3,75 10 mm
IIPUCA3711 3,75 11.5 mm
IIPUCA3713 3,75 13 mm

4,0ø

Ima iste indikacije kao i implantat promjera 3.75 mm, no njegov veći promjer nam omogućava postizanje veće stabilnosti kod kosti smanjene kvalitete.

Dimenzije Interna Universal® 4,0ø
OZNAKA ø DULJINA
IIPUCA4055 4,0 5,5 mm
IIPUCA4065 4,0 6,5 mm
IIPUCA4075 4,0 7,5 mm
IIPUCA4085 4,0 8,5 mm
IIPUCA4010 4,0 10 mm
IIPUCA4011 4,0 11.5 mm
IIPUCA4013 4,0 13 mm

4,25ø

Indicirani za protetska rješenja koja zahtijevaju veću biomehaničku otpornost, i također kad nema kirurškog prostora za postavljanje 5 mm implantata kao i za imedijatno opterećenje. Također, u istoj situaciji kao i 3.7 i 4 mm implantati, no s malom gustoćom kosti.

Dimenzije Interna Universal® 4,25ø
OZNAKA ø DULJINA
IIPUCA4255 4,25 5,5 mm
IIPUCA4265 4,25 6,5 mm
IIPUCA4275 4,25 7,5 mm
IIPUCA4285 4,25 8,5 mm
IIPUCA4210 4,25 10 mm
IIPUCA4211 4,25 11.5 mm
IIPUCA4213 4,25 13 mm

INTERNA UNIVERSAL PLUS®

Platforma ø4,1 mm

Universal Plus implantati koriste iste protetske komponente kao i univerzalna platforma. Izabrat ćemo ih u slučajevima postekstrakcijskog postavljanja implantata idealno za most na implantatima na mjestu očnjaka i premolara te kao samostalni implantat za nadomještanje gornjih centralnih inciziva i molara, ali osobito kada su značajni biomehanički zahtjevi i očuvanje mekog tkiva.
Kako uključuje reduciranu platformu, Interna® Plus implantat nudi odlične gingivalne značajke jer dozvoljava poboljšavanje biološkog prostora i debljine papile, dok u isto vrijeme smanjuje promjer vidljivog profila i zbog toga smanjuje nakupljanje bakterijskog plaka i minimalizira recesije gingive.

4,5ø

Ovaj implantat je izbor za postekstrakcijsku alveolu, omogućujući dobro zatvaranje alveole. Idealan za posteriorne maksilarne regije,povećavanje biomehaničkog otpora kao i poboljšavanja primarne stabilnosti i oseointegrirajuće površine. Odličan za mostove na implantatima.

Dimenzije Interna Universal Plus® 4,5ø
OZNAKA ø DULJINA
IIPSCA4555 4,50 5,5 mm
IIPSCA4565 4,50 6,5 mm
IIPSCA4575 4,50 7,5 mm
IIPSCA4585 4,50 8,5 mm
IIPSCA4510 4,50 10 mm
IIPSCA4511 4,50 11.5 mm
IIPSCA4513 4,50 13 mm

5,0ø

Idealni kao samostalni implantati u posteriornom dijelu maksile, odlični kao nosači mosta u molarnom području.

Dimenzije Interna Universal Plus® 5,0ø
OZNAKA ø DULJINA
IIPSCA5055 5,0 5,5 mm
IIPSCA5065 5,0 6,5 mm
IIPSCA5075 5,0 7,5 mm
IIPSCA5085 5,0 8,5 mm
IIPSCA5010 5,0 10 mm
IIPSCA5011 5,0 11.5 mm
IIPSCA5013 5,0 13 mm

INTERNA WIDE®

Platforma ø5,5 mm

Idealni za dobivanje dobre inicijalne stabilnosti i dobre raspodjele napetosti za nadomještanje donjih i gornjih molara. Osobito korisni u slučajevima postekstrakcijskog postavljanja implantata i kao samostalni na području molara, sve gore navedeno vrijedi za gornju čeljust.

5,5ø

Samostalni implantat u području molara zbog toga što ima veću biomehaničku otpornost, pružajući poboljšanje distribucije opterećenja u kosti.

Dimenzije Interna Wide® 5,5ø
OZNAKA ø DULJINA
IIPACA5555 5,5 5,5 mm
IIPACA5565 5,5 6,5 mm
IIPACA5575 5,5 7,5 mm
IIPACA5585 5,5 8,5 mm
IIPACA5510 5,5 10 mm
IIPACA5511 5,5 11.5 mm
IIPACA5513 5,5 13 mm

BTI® Implant sistem certifikacija

U suradnji s BTI Institutom certificiramo klinike i iskustvo naših klijenata s edukacijskim certifikatom

UPITI, PONUDE I NARUDŽBE

Polja označena sa zvjezdicom su obavezna