‹ Oralna kirurgija i implantologija

BTI protetske komponente i CAD-CAM

BTI ima sve vrste protetskih dijelova za kovencionalne protetske nadomjestke, cementirane i retinirane vijkom: keramikom prekrivene, titanske i zlatne abutmente i UCLA abutmente.

BTI ima, također, i BIOabutment, koji je nova verzija orijentirana na dugoročnu stabilnost tvrdih i mekih tkiva za dugotrajne estetske rezultate. Koncept BIOabutmenta se bazira na promijeni morfologije transgingivalnog profila da se osigura bolja vaskularizacija.

Za kompleksna rješenja postoje MULTI IM transepitelni abutmenti, idealni za provizorne protetske nadomjestke i imedijatno opterećenje, da bi se nadomjestke održali supra gingivalno i za izbjegavanje pretjeranog opterećenja implantata i za vijkom retinirane nadomjestke i hibride. Njihova najveća prednost je u tome da angularne razlike između implantata do 56° mogu biti riješene, čime se postiže odlično pasivno pristajanje, bez rizika od uzrokovanja napetosti u implantatu ili nadomjestku. Više o protetskim komponentama možete pročitati ovdje.

Na kraju, BTI je implementirao kompletnu CAD/CAM tehnologiju, koja će biti od velike pomoći kod završavanja protetskih nadomjestaka sa visokim stupnjem točnosti i poboljšanim estetskim rezultatom. Ova tehnologija dozvoljava promjene nagiba komore vijka: koristeći novo tretirane titanske vijke, dizajnirane za BTI sa manjom glavom veličine 2mm, korekcije angulacije su moguće do 15° sa predopterećenjem sličnim zlatu. Više o CAD/CAM tehnologiji pročitajte ovdje.

UPITI, PONUDE I NARUDŽBE

Polja označena sa zvjezdicom su obavezna