‹ Oralna kirurgija i implantologija

BTI Short i Extra Short implantati

Vertikalna atrofija

BTI Biotechnology Institute donosi kratke i ekstra-kratke implantate , idealna rješenja za problematiku smanjenog volumena kosti, bez potrebe za pribjegavanjem invazivnijem i manje predvidljivom kirurškom postupku, kako za gornju čeljust gdje se izbjegava podizanje sinusa, tako i za donju čeljust gdje je nedovoljna udaljenost do mandibularnog živca.

SMANJENA DULJINA (OD 5.5 DO 8.5 MM.)*, ALI BEZ GUBITKA KIRURŠKE PREDVIDLJIVOSTI

Imaju modificiran vrh tako da sadržava maksimalan broj kompletnih navoja . Zahvaljujući preciznom promjeru, sile na implantatu se distribuiraju u prvim navojima, omogućavajući smanjivanje duljine bez smanjivanja kirurške predvidljivosti. Također, tako dizajniran vrh ekstra kratkih implantata čuva i štiti važne anatomske strukture kao što su maksilarni sinus i dentalni živac.

Vrh BTI EXTRA SHORT IMPLANTATA

INTERNA NARROW®

Platforma Ø3,5 mm

Dimenzije Interna Narrow® 3,3ø
OZNAKA ø DULJINA
IIPECA3365 3,3 6,5 mm
IIPECA3375 3,3 7,5 mm
IIPECA3385 3,3 8,5 mm

Promjer 3,3 mm Narrow® Interna EXTRA SHORT dolazi u duljini 6,5 mm i SHORT 7,5 mm i 8,5 mm

OZNAKA ø DULJINA
IIPECA3565 3,5 6,5 mm
IIPECA3575 3,5 7,5 mm
IIPECA3585 3,5 8,5 mm

Promjer 3,5 mm Narrow® Interna EXTRA SHORT dolazi u duljini 6,5 mm, a SHORT 7,5 mm i 8,5 mm.

INTERNA UNIVERSAL® EXTRA SHORT®

Platforma ø 4,1 mm

OZNAKA ø DULJINA
IIPUCA3755 3,75 5,5 mm
IIPUCA3765 3,75 6,5 mm
IIPUCA3575 3,5 7,5 mm
IIPUCA3585 3,5 8,5 mm

Promjer 3,5 mm Universal® Interna EXTRA SHORT dolazi u duljinama 5,5 mm i 6,5 mm, a SHORT 7,5 mm i 8,5 mm.

OZNAKA ø DULJINA
IIPUCA3755 3,75 5,5 mm
IIPUCA3765 3,75 6,5 mm
IIPUCA3775 3,75 7,5 mm
IIPUCA3785 3,75 8,5 mm

Promjer 3,75 mm Unversal® Interna EXTRA SHORT dolazi u duljinama 5,5 mm i 6,5 mm, a SHORT 7,5 mm i 8,5 mm.

OZNAKA ø DULJINA
IIPUCA4055 4,0 5,5 mm
IIPUCA4065 4,0 6,5 mm
IIPUCA4075 4,0 7,5 mm
IIPUCA4085 4,0 8,5 mm

Promjer 4,0 mm Unversal® Interna EXTRA SHORT dolazi u duljinama 5,5 mm i 6,5 mm, a SHORT 7,5 mm i 8,5 mm.

OZNAKA ø DULJINA
IIPUCA4255 4,25 5,5 mm
IIPUCA4265 4,25 6,5 mm
IIPUCA4275 4,25 7,5 mm
IIPUCA4285 4,25 8,5 mm

Promjer 4,25 mm Unversal®Interna EXTRA SHORT dolazi u duljinama 5,5 mm i 6,5 mm, a SHORT 7,5 mm i 8,5 mm.

INTERNA UNIVERSAL PLUS® EXTRA SHORT®

Platforma ø 4,1 mm

OZNAKA ø DULJINA
IIPSCA4555 4,50 5,5 mm
IIPSCA4565 4,50 6,5 mm
IIPSCA4575 4,50 7,5 mm
IIPSCA4585 4,50 8,5 mm

Promjer 4,5 mm Unversal Plus® Interna EXTRA SHORT dolazi u duljinama 5,5 mm i 6,5 mm, a SHORT 7,5 mm i 8,5 mm.

OZNAKA ø DULJINA
IIPSCA5055 5,0 5,5 mm
IIPSCA5065 5,0 6,5 mm
IIPSCA5075 5,0 7,5 mm
IIPSCA5085 5,0 8,5 mm

Promjer 5,0 mm Unversal Plus® Interna EXTRA SHORT dolazi u duljinama 5,5 mm i 6,5 mm, a SHORT 7,5 mm i 8,5 mm.

INTERNA WIDE® EXTRA SHORT®

Platforma ø 5,5 mm

OZNAKA ø DULJINA
IIPACA5555 5,5 5,5 mm
IIPACA5565 5,5 6,5 mm
IIPACA5575 5,5 7,5 mm
IIPACA5585 5,5 8,5 mm

Promjer 5,5 mm Wide® Interna EXTRA SHORT dolazi u duljinama 5,5 mm i 6,5 mm, a SHORT 7,5 mm i 8,5 mm

Prednje narezujuće svrdlo

BTI RJEŠENJE ZA POSTIZANJE ODLIČNE PRIMARNE STABILNOSTI
Za primjerenu instrumentaciju alveole, BTI preporuča korištenje prednjeg nareznog svrdla, alata specifično dizajniranog za preparaciju apikalnog dijela, omogućavajući bolje probijanje kratkih i ekstra-kratkih implantata kroz kost.

Cilj prednjeg nareznog svrdla je:

 • Postizanje odlične primarne stabilnosti.
 • Zaštititi ugrožene anatomske strukture: Schneiderovu membranu te mandibularni živac.

Indikacije prednjeg narezujućeg svrdla

 1. Početno svrdlo i sigurnosna udaljenost od 1,5 mm do dna sinusa
 2. Svrdlo 1,8/2,5 mm na 50-150rpm
 3. Narezno svrdlo za oblikovanje gornjeg dijela nove alveole
 4. Prednje narezno svrdlo. Kada je izbušeno zadnjih 0,5 mm prikazana je Schneiderova membrana na dnu alveole. U mnogim slučajevima podizanje sinusa može se izbjeći i postaviti implantat 6,5-7,5 mm duljine, zbog toga jer svrdlo omogućava konzervativnije bušenje
 5. Ukoliko je podizanje sinusa ipak potrebno, tada umetnite autolognu fibrinsku membranu f1, te zatim upotrijebite sinusoidalni kondenzator pod laganim pritiskom koji će odvojiti membranu od sinusa. S ovom tehnikom možemo dobiti najviše 2-3 mm visine na jako siguran način i minimalno invazivnom tehnikom.
 6. S prednjim nareznim svrdlom omogućujemo podizanje fibrinske membrane bez oštećenja okolnih anatomskih struktura.
 7. U slučajevima kada trebamo dobiti veću visinu, stavljajte transplantat postupno (biomaterijal +prgf) te malo jače pritisnite da biste odvojili membranu od sinusa. Ova je tehnika namjenjena grebenima od 3,5 mm do 7,5 mm visine kosti.
 8. Postavite implantat pomoću kirurškog motora namještenog na 25Ncm, i 25Rpm, dok nije postavljen u nivou grebena ili lagano suprakrestalno.

 1. Početno svrdlo i sigurnosna udaljenost 1 mm od manidubilarnog živca.
 2. Uobičajeno svrdlo za formiranje implantološkog mjesta
 3. Narezno svrdlo za oblikovanje krestalne korikalne kosti
 4. Uobičajeno svrdlo šireg promjera
 5. Uobičajeno svrdlo šireg promjera
 6. Kada je napravljeno uobičajena preparacija kosti, završite s prednjim nareznim svrdlom pripremajući tako zadnjih 0,5 -1 mm implantološkog mjesta, a istovremeno oblikujući paralelni oblik apikalnom dijelu alveole koji se podudara s oblikom apeksa kratkih i ekstra kratkih implantata i tako eliminira kompresiju kosti na tom nivou.
 7. Postavite implantat pomoću kirurškog motora namještenog na i >25Rpm, dok nije postavljen u nivou grebena ili lagano suprakrestalno.
 8. Zavijte pokrovni vijak sa odvijačem

 

UPITI, PONUDE I NARUDŽBE

Polja označena sa zvjezdicom su obavezna