‹ Regenerativna medicina PRGF® - Endoret® u stomatologiji

Komponente PRGF® Endoret® tehnologije

1. Potrošni kit

ENDORET® JEDNOKRATNI KIT

Medicinski proizvod odobren za upotrebu u regeneraciji mekih i tvrdih tkiva za oralnu kirurgiju od strane njemačkog prijavljenog tijela TUV

 

 

 

 

 

 

KIT KMU15

 • 4 epruvete za vađenje krvi
 • 2 epruvete za frakcioniranje
 • 1 ampula aktivatora
 • 1 šprica za aktivator
 • 1 PTD 2
 • 1 sistem za vađenje krvi
 • 5 naljepnica za označavanje

U svakom KMU15, jedno pakiranje s dodatnim materijalom:

 • 8 epruveta za vađenje krvi
 • 4 epruvete za frakcioniranje
 • 2 ampule aktivatora
 • 10 pakiranja za pojedinačni tretman

KIT KMU15 PLUS

 • 8 epruveta za vađenje krvi
 • 4 epruvete za frakcioniranje
 • 2 ampule aktivatora
 • 1 šprica za aktivator
 • 1 PTD 2
 • 1 sistem za vađenje krvi
 • 5 naljepnica za označavanje

U svakom KMU15 PLUS, dva pakiranja s dodatnim materijalom:

 • 8 epruveta za vađenje krvi
 • 4 epruvete za frakcioniranje
 • 2 ampule aktivatora
 • 10 pakiranja za pojedinačni tretman
 

KMU16 KIT

 • 1 sistem za vađenje krvi
 • 4 epruvete za vađenje krvi – bez
 • antikoagulanta
 • 2 epruvete za frakioniranje
 • 1 plazma transfer device
 • 5 naljepnica za označavanje
 • KMU16 SADRŽI 15 PAKIRANJA ZA POJEDINAČNI TRETMAN

2. ENDORET® uređaji

 • Centrifuga System V
 • Plasmatherm H
 • Radni stalak
 • Posudice za aktivaciju
 • Oblikovatelj membrane

 

3. ENDORET® edukacija

Ekskluzivne edukacije prilagođene medicinskim potrebama. U suradnji s BTI Institutom pokazujemo nova klinička istraživanja i omogućavamo edukaciju za inovativno zdravstvo top kvalitete.

4. ENDORET® certifikacija

U suradnji s BTI Institutom certificiramo klinike i iskustvo naših klijenata s edukacijskim certifikatom.

UPITI, PONUDE I NARUDŽBE

Polja označena sa zvjezdicom su obavezna