Kada i zašto koristiti PRGF® Endoret®?

1. Povećana predvidivost

Upotreba Endoret® značajno povećava stopu uspješnosti u terapiji dentalnim implantatima.
Kada se površina implantata vlaži sa Endoret® tekućinom, stvara se fibrinska mreža koja prianja na površinu implantata, otpušta faktore rasta te poboljšava oseointegraciju.

Nano-gruba površina BTI implantata je posebno dizajnirana s ciljem pojačanja biološkog efekta Endoret®.

2. Tretman za post ekstrakcijsku alveolu

Primjena PRGF® Endoret® u tretmanu post ekstrakcijske alveole smanjuje upalu i bol, ubrzava epitelizaciju mekog tkiva i pospješuje regeneraciju kosti. Stopa preživljavanja implantata, kojeg odmah nakon ekstrakcije stavljamo u alveolu je 98% te je siguran, učinkovit i predvidljiv postupak.

PRGF® ENDORET®
Kontrolna skupina
Ekstrakcija I
Stavljanje Endoret® PRGF®
Primarno zatvaranje
Alveole nakon 15 dana
Defekt nakon ekstrakcije zuba
Stavljanje Endoret® – PRGF®
Epitelizacija nakon 15 dana
Primarno zatvaranje nije postignuto, a debljina keratinizirane sluznice je manja

3. Smanjen rizik za osteonekrozu

Tretman Endoret® nakon reseciranja nekrotične kosti povećava aktivnost osteoklasta i dovodi do angiogeneze, koja se može koristiti kao katalizator kod pacijenata sa BRONJ-om.

Rezultati različitih istraživanja sugeriraju da tretman Endoret® može smanjiti rizik od razvoja BRONJ-a nakon ekstrakcije zuba kod visokorizičnih pacijenata u terapiji bifosfonatima.

Bliničko ispitivanje prevencije osteonekroze čeljusti (bronj) povezane sa bisfosfonatima.

4. Endoret u terapiji bronja

Endoret® je učinkovit u kirurškom tretmanu osteonekroze čeljusti povezane s bifosfonatima, postižući zatvaranje defekta kod 32 pacijenta u prospektivnom istraživanju. Endoret je obnovio funkciju inferiornog dentalnog živca koji je bio pogođen sa BRONJ lezijom.

5. Priprema transplantata

Endoret® se može koristiti za aglutinaciju biomaterijala, omogućavajući lakše rukovanje i poboljšavajući njegova oseokonduktivna i biološka svojstva, kako kod heterolognih tako i kod autolognih transplantata.

6. Terapija atrofije čeljusti

Endoret® poboljšava regeneraciju tkiva, a njegova raznolikost znači da se može koristiti prilikom različitih kirurških tehnika.

A. Lateralno povećanje kosti

Ekspanzija grebena i tehnika razdvajanja grebena u dvije faze te u kombinaciji sa Endoret tretmanom mogu postići prosječnu espanziju kosti od 3.35mm.

Upotreba Endoret® u kombinaciji sa blok transplantatom poboljšava proces cijeljenja režnja izbjegavajući eksponiranje transplantata te poboljšava postoperativni izgled pacijenta.

DVOFAZNI CRESTAL SPLIT TRETMAN
  1. Longitudinalna kortikotomija sa ultrazvukom
  2. Upotreba koštanog transplantata i fibrinskih membrana
  3. Epitelizacija nakon 3 mjeseca
  4. Ponovno otvaranje nakon 3 mjeseca

B. Podizanje sinusa

Endoret® smanjuje upalu i bol. Povećava stvorenu kost i održava preživljavanje koštanih stanica. Također, učinkovit u terapiji perforacija Schneiderove membrane.

C. Vertikalna regeneracija kosti

Kombinacija Endoret® tehnologije s kratkim i ekstra kratkim implantatima čini obnavljanje atrofičnog grebena mogućim bez potrebe za korištenjem agresivnih tehnika.

7. Regeneracija parodonta

Endoret® može biti alternativa dentalnim materijalima koji se koriste na području mukogingivne kirurgije.

TERAPIJA GINGIVNIH DEFEKATA

Endoret® postiže dobre rezultate kada se radi o pokrivanju korijena i dobitku kliničke insercije. Također, povećava širinu keratinizirane sluznice i popravlja recesije.

 

UPITI, PONUDE I NARUDŽBE

Polja označena sa zvjezdicom su obavezna