‹ Edukacije

Edukacije 2016

Praktični tečaj ENDORET® (PRGF®) – Primjena u estetskoj medicini

Datum

14.10.2016

Predavač

dr. Nikola Milojević

Lokacija

Poliklinika Milojević, Gundulićeva ulica, Zagreb, Croatia

Predavanje: BTI Day 2016

Datum

10.09.2016

Predavač

dr. Eduardo Anitua

Lokacija

Esplanade Zagreb Hotel, Mihanovićeva ulica, Zagreb, Croatia

Radni tečaj: Minimalno invazivne kirurške tehnike u resorbiranim čeljustima koristeći BTI Extra Short implantate (5,5 i 6,5mm)

Datum

11.06.2016

Predavač

dr. Ugo Gambardella i dr. Tomislav Flegar

Lokacija

Esplanade Zagreb Hotel, Mihanovićeva ulica, Zagreb, Croatia

Product course: BTI implantološki sistem

Datum

10.06.2016

Predavač

dr. Salvador Gregori

Lokacija

Esplanade Zagreb Hotel, Mihanovićeva ulica, Zagreb, Croatia

Praktični tečaj ENDORET® (PRGF®) – Primjena u estetskoj medicini

Datum

19.02.2016

Predavač

dr. Nikola Milojević

Lokacija

Poliklinika Milojević, Gundulićeva ulica, Zagreb, Croatia