Stručna literatura

Preporučene knjige i literatura

Extraction Socket Treatment

Extraction Socket Treatment

Dr. Eduardo Anitua MD, DDs, PhD

Tretman post-ekstrakcijske alveole zajednički je izazov za svakog profesionalca dentalne medicine. Prezervacija originalnog volumena alveole i prevencija kolapsa nakon vađenja zuba još je uvijek interesantna tema, a pogotovo ako je namjera ugradnja implantata u tom području.

Ova knjiga prikazuje regenerativni pristup post-ekstrakcijskoj alveoli baziranoj na korištenju PRGF®Endoret® tehnologije. Potpuno autologna tehnologija omogućuje tretman post-ekstrakcijske rane s biološkog pristupa postižući odlične rezultate. Knjiga sadrži različite i relevantne aspekte kao što su tehnike vađenja i unutarnji regenerativni proces alveole, kao i složeniji slučajevi kada su pacijentati tretirani biofosfonatima.

Peri-implantitis

Peri-implantitis

Dr. Eduardo Anitua MD, DDs, PhD

Cilj ove knjige je informirati kliničara o novim smjernicama u patologiji menagementa i povećanju učestalosti peri-implantitisa. Knjiga opisuje bitne protetske aspekte i karakteristike površine u etiologiji i progresiji bolesti. Prikazani su novi koncepti deoseointegracije koja ide iznad trenutnih alternativa za liječenje peri-implantitisa.

Autor knjige pokazuje novu paradigmu za postizanje atraumatskog i prediktivnog liječenja peri-implantitisa.

 

Surgical Manual

Surgical Manual

Dr. Eduardo Anitua MD, DDs, PhD

Kirurški priručnik prikazuje sažetak osnovnih informacija primjenjene anatomije i biološkog koncepta vezanih za oseointegraciju. Također,analizira se resorpcija uzorka i kako ih riješiti, te važnost odabira pravog implantata koji najbolje odgovara za operativni zahvat. U kratko, cilj ove knjige je biti refrentni priručnik za kliničara, za one koji su novi u implantologiji ali i za one koji implantološke zahvate obavljaju na dnevnoj razini, pomažući im u ostvarenju logičkih i prediktivnih protokola u operativnim zahvatima

 

 

Orthopedic Surgery and Sports Medicine

Orthopedic Surgery and Sports Medicine

Eduardo Anitua i Mikel Sánchez

Ova knjiga prikazuje osnovna znanja koja do sada postoje u primjeni plazmebogate faktorima rasta Endoret® (PRGF®) u području ortopedije i sportskemedicine. Opisuje najvažnija otkrića BTI grupe, pod vodstvom doktora Eduarda Anitue i Mikela Sancheza u proteklih 15 godina i to od početnihaspekata biologije trombocita, do zadnjih kliničkih napredaka umuskuloskeletnom sistemu. Razvojem dinamičkih i translacijskih istraživanja, koja se kreću od laboratorija do klinika te se ponovno vraćaju u laboratorije. Takva sinergija je bila i još je uvijek ključ potencijala Endoret® PRGF® tehnologije: Jedna od najvećih dostignuća u translacijskoj regenerativnoj medicini.

Autori su prikazali osnovne ali i relevantne aspekte primjeneEndoret® PRGF® tehnologije u ortopediji i sportskoj medicini. Poglavlja jasno slijede logičnu i koherentnu sekvencu tako da čitatelj razumije primjenu Endoret ®PRGF® u bilo kojem području medicine, a osobito u ortopediji isportskoj medicini s multidisciplinarnim pristupom.

 

 

Implantology

Implantology

Dr. Eduardo Anitua MD, DDs, PhD

Biološki pristup implantologiji omogućuje inkorporiranje brojnih protokola i dostupnih tehnika kao i imedijatnu implantologiju u svakodnevnoj praksi. Kao što je i navedeno u naslovu sva poglavlja su fokusirana na važnost razumijevanja kliničara na biološki odgovor tkiva gdje god je tkivna regeneracija primjenjena. Pronaći ćete više od 330 stranica vrhunske ikonografske kvalitete koja će postati referentna knjiga za implantologe i specijaliste.

 

 

 

Mucogingival Surgery

Mucogingival Surgery

Dr. Fernardo Fombellida Cortàzar i Dr. Francisco Martos Molino

Knjiga je zamišljena kao praktičan alat koji sadrži široko znanje koje čitatelj može primjeniti u svakodnevnoj praksi. Knjiga sadrži kombinaciju teorije i više od 1000 slika u boji kroz svojih 536 stranica.

 

 

 

Image

Tvrtka:
Interdent d.o.o.
OIB: 05839326590

Adresa:
Vinogradski odvojak 2d
10431 Sv. Nedelja

Kontakt telefon:
Telefon: +385 1 58 013 02
Fax: +385 1 38 736 17

Kontakt E-mail:
interdent@interdent.hr
.