Primjena PRGF® Endoret® tehnologije

Upotreba Endoret® značajno povećava stopu uspješnosti u terapiji dentalnim implantatima.

Kada i zašto koristiti PRGF® Endoret®?

1. Povećana predvidivost

Upotreba Endoret® značajno povećava stopu uspješnosti u terapiji dentalnim implantatima.

Kada se površina implantata vlaži sa Endoret® tekućinom, stvara se fibrinska mreža koja prianja na površinu implantata, otpušta faktore rasta te poboljšava oseointegraciju.

Nano-gruba površina BTI implantata je posebno dizajnirana s ciljem pojačanja biološkog efekta Endoret®.

2. Tretman za post ekstrakcijsku alveolu

Primjena PRGF® Endoret® u tretmanu post ekstrakcijske alveole smanjuje upalu i bol, ubrzava epitelizaciju mekog tkiva i pospješuje regeneraciju kosti. Stopa preživljavanja implantata, kojeg odmah nakon ekstrakcije stavljamo u alveolu je 98% te je siguran, učinkovit i predvidljiv postupak

PRGF® ENDORET®
Kontrolna skupina
primjena 01 01 primjena 01 02 primjena 01 03 primjena 01 04

Ekstrakcija I
Stavljanje Endoret® PRGF®

 

 

Primarno zatvaranje
Alveole nakon 15 dana

 

 

 

Defekt nakon ekstrakcije zuba
Stavljanje Endoret® – PRGF®

 

 

Epitelizacija nakon 15 dana
Primarno zatvaranje nije postignuto, a debljina keratinizirane sluznice je manja

 

3. Smanjen rizik za osteonekrozu

Tretman Endoret® nakon reseciranja nekrotične kosti povećava aktivnost osteoklasta i dovodi do angiogeneze, koja se može koristiti kao katalizator kod pacijenata sa BRONJ-om.

Rezultati različitih istraživanja sugeriraju da tretman Endoret® može smanjiti rizik od razvoja BRONJ-a nakon ekstrakcije zuba kod visokorizičnih pacijenata u terapiji bifosfonatima.

Bliničko ispitivanje prevencije osteonekroze čeljusti (bronj) povezane sa bisfosfonatima.

primjena 02 01 primjena 02 02
primjena 02 03 primjena 02 04

4. Endoret u terapiji bronja

Endoret® je učinkovit u kirurškom tretmanu osteonekroze čeljusti povezane s bifosfonatima, postižući zatvaranje defekta kod 32 pacijenta u prospektivnom istraživanju. Endoret je obnovio funkciju inferiornog dentalnog živca koji je bio pogođen sa BRONJ lezijom.

5. Priprema transplantata

Endoret® se može koristiti za aglutinaciju biomaterijala, omogućavajući lakše rukovanje i poboljšavajući njegova oseokonduktivna i biološka svojstva, kako kod heterolognih tako i kod autolognih transplantata.

priprema 01 priprema 02

6. Terapija atrofije čeljusti

Endoret® poboljšava regeneraciju tkiva, a njegova raznolikost znači da se može koristiti prilikom različitih kirurških tehnika.

A. Lateralno povećanje kosti

Ekspanzija grebena i tehnika razdvajanja grebena u dvije faze te u kombinaciji sa Endoret tretmanom mogu postići prosječnu espanziju kosti od 3.35mm.

Upotreba Endoret® u kombinaciji sa blok transplantatom poboljšava proces cijeljenja režnja izbjegavajući eksponiranje transplantata te poboljšava postoperativni izgled pacijenta.

DVOFAZNI CRESTAL SPLIT TRETMAN

primjena 03 01 primjena 03 02
primjena 03 03 primjena 03 04

 

  • Longitudinalna kortikotomija sa ultrazvukom
  • Upotreba koštanog transplantata i fibrinskih membrana
  • Epitelizacija nakon 3 mjeseca
  • Ponovno otvaranje nakon 3 mjeseca

B. Podizanje sinusa

Endoret® smanjuje upalu i bol. Povećava stvorenu kost i održava preživljavanje koštanih stanica. Također, učinkovit u terapiji perforacija Schneiderove membrane.

C. Vertikalna regeneracija kosti

Kombinacija Endoret® tehnologije s kratkim i ekstra kratkim implantatima čini obnavljanje atrofičnog grebena mogućim bez potrebe za korištenjem agresivnih tehnika.

vertikalna reg

7. Regeneracija parodonta

Endoret® može biti alternativa dentalnim materijalima koji se koriste na području mukogingivne kirurgije.

TERAPIJA GINGIVNIH DEFEKATA

Endoret® postiže dobre rezultate kada se radi o pokrivanju korijena i dobitku kliničke insercije. Također, povećava širinu keratinizirane sluznice i popravlja recesije.

primjena 04 01 primjena 04 02

Dodatni sadržaji

Ovaj sadržaj vidljiv je samo registriranim korisnicima. Molimo da se registrirate ili prijavite kako biste vidjeli sadržaj.

Newsletter

Upiti, ponude i narudžbe

Image

Tvrtka:
Interdent d.o.o.
OIB: 05839326590

Adresa:
Vinogradski odvojak 2d
10431 Sv. Nedelja

Kontakt telefon:
Telefon: +385 1 58 013 02
Fax: +385 1 38 736 17

Kontakt E-mail:
interdent@interdent.hr
.