Što je PRGF® Endoret® tehnologija

PRGF® Endoret® je najnapredniji sustav na tržištu za dobivanje vlastite plazme bogate faktorima rasta.

Regenerativna medicina PRGF® – Endoret® u stomatologiji

PRGF® Endoret® je najnapredniji sustav na tržištu za dobivanje vlastite plazme bogate faktorima rasta. Bazira se na formulaciji i korištenju pacijentovih vlastitih stanica sa biološkom aktivnošću, faktorima rasta i fibrinskim biomaterijalom za stimulaciju i ubrzanje cijeljenja i regeneracije tkiva.

Ovo je 100% biokompatibilna tehnologija sa odličnom raznolikošću, sigurnošću i učinkovitošću. Potencijal ove tehnologije proizlazi iz globalnog efekta faktora rasta iz trombocita koji, između ostalog, uključuje VEGF, FGF, PDGF, TGF-B, EGF, IGF-I.

Ovi faktori utječu na niz bioloških procesa koji pospješuju migraciju, rast i morfogenezu stanica. Također, na mjestu primjene ubrzavaju proces stvaranja biorazgradivog fibrinskog matriksa koji služi kao privremeni ‘kalup’ za poticanje regeneracije tkiva.

Raznolikost, sigurnost i učinkovitost ovog sistema otvara vrata personaliziranoj medicini koja se već primjenjuje u mnogim medicinskim i znanstvenim područjima uključujući oralnu i maksilofacijalnu kirurgiju, oralnu implantologiju, ortopediju, terapiju ulkusa, sportsku medicinu, estetsko obnavljanje površine lica, oftalmologiju i inžinjering tkiva.

Aktivne susptance

1. FAKTORI RASTA

ENDORET stimulira regeneraciju tkiva zbog koncentracije faktora rasta koja je veća od koncentracije u krvi.

Što je PRGF® Endoret® tehnologija

2. FIBRINSKA MEMBRANA

Omogućava ravnomjerno i postupno otpuštanje velikog broja molekula, uključujući faktore rasta i druge proteine.

3. AKCIJSKI MEHANIZMI

 • Poticanje angiogeneze
 • Stimulacija stanične migracije
 • Povećanje proliferacije
 • Smanjivanje upale i boli
 • Stimulacija autokrine i parakrine sekrecije faktora rasta

3. AKCIJSKI MEHANIZMI

 • Poticanje angiogeneze
 • Stimulacija stanične migracije
 • Povećanje proliferacije
 • Smanjivanje upale i boli
 • Stimulacija autokrine i parakrine sekrecije faktora rasta

4. TERAPEUTSKE FORMULACIJE

Sa Endoret tehnologijom možemo postići 4 različite formulacije i prilagoditi ih različitim kliničkim ciljevima.

Fibrinska membrana
Clot
Graft
Tekućina

4. SIGURNOST

Autologni proizvod, nema nekompatibilnosti niti postoji rizik od odbacivanja. Sve formulacije ENDORET-a imaju bakteriostatski učinak, osobito u toku 4 sata nakon primjene.

Više od 700,000 pacijenata tretirano je u više od 20 zemalja, bez ikakvih prijavljenih
nuspojava.

Certificiranje

ENDORET® (PRGF)® je tehnologija koja je osmišljena zahvaljujući seriji preciznih i vrlo rigoroznih protokola tijekom svakog koraka (vađenje krvi, centrifugiranje, frakcioniranje, aktivacija i aplikacija) koja garantira prediktivnost i kvalitetu finalno dobivenog proizvoda.

PRGF® Endoret® tehnologija je pionir (Patent br EP1066838) u razvoju specifičnih protokola za regeneraciju tkiva. Poduprta je velikim brojem internacionalnih znanstvenih studija i publikacija. Sva ta znanstvena i metodološka dosljednost, omogućila je dobivanje europskog – European CE mark i američkog – FDA Approval zdravstvenog certifikata, i to oba za različite primjene proizvoda, kao i za svaki element potreban za primjenu tehnologije (health products):

 • Cijeljenje venskih ulcera
 • Konsolidacija koštanih fraktura i transplantata
 • Fiksacija proteza u kukove, koljena i sl.
 • Oralna implantologija
 • Ozljede i puknuća ligamenata i tetiva
 • Tretiranje opeklina, ozljeda i lezija
 • Regeneracija ostarjele kože
 • Regeneracija očnog tkiva

Certifikat za primjenu PRGF® Endoret® tehnologije u različitim područjima medicine.

certificaciones1

Zašto koristimo BTI proizvode i PRGF® Endoret® tehniku kada na tržištu postoje slične, jeftinije alternative?

BTI proizvodi su napravljeni s biokompatibilnim materijalima, garantirajući biosigurnost tretmana koji se primjenjuje. BTI posjeduje certifikate potrebne kako bi se uskladili sa zakonima na snazi, izbjegavajući moguće penale ili zatvaranje klinika. Korištenje BTI proizvoda garantira postizanje očekivanih rezultata u vašim tretmanima, sigurnost za pacijenta te izbjegava nuspojave koje se mogu pojaviti ukoliko se ne koriste certificirani proizvodi.

Prednosti PRGF® ENDORET® tehnologije

OPTIMALNA KONCENTRACIJA TROMBOCITA

Pravilna koncentracija trombocita utječe na učinkovitost.

FORMULACIJA BEZ LEUKOCITA

Inkluzija leukocita povećava bol i upalu te ubrzava razgradnju fibrina.

KONTROLIRANA AKTIVACIJA

Omogućava formiranje fibrinskog matriksa in situ i postupno otpuštanje faktora rasta, zadržavajući učinak kroz dulje vrijeme.

AUTOLOGNO

Napravljeno od pacijentove vlastite krvi, tako da ne postoje poznate nuspojave.

PONOVLJIVO

Protokol za proces pripreme i njegova klinička primjena su strogo definirani i testirani.

RAZNOLIKOST

4 terapeutske formulacije dobivene u istom procesu omogućavaju prilagođavanje proizvoda pacijentovim kliničkim potrebama.

Dodatni sadržaji

Ovaj sadržaj vidljiv je samo registriranim korisnicima. Molimo da se registrirate ili prijavite kako biste vidjeli sadržaj.

Newsletter

Upiti, ponude i narudžbe

Image

Tvrtka:
Interdent d.o.o.
OIB: 05839326590

Adresa:
Vinogradski odvojak 2d
10431 Sv. Nedelja

Kontakt telefon:
Telefon: +385 1 58 013 02
Fax: +385 1 38 736 17

Kontakt E-mail:
interdent@interdent.hr
.